Betingelser

Når du melder dig ind i foreningen L.A. Rings Venner betaler du kontingent.

Som medlem støtter man foreningens arbejde for at etablere et permanent besøgscenter i Roskilde, hvor der fortælles om maleren L.A. Ring og bydelen Sankt Jørgensbjerg. Man modtager mails om foreningens arbejde og de arrangementer, der finder sted i løbet af året.

Privatlivspolitik

Alle personoplysninger i forbindelse med medlemskabet opbevares af Foreningsadministrator.dk på en sikret server. Oplysningerne anvendes udelukkende i forbindelse med foreningens kontakt med medlemmerne, og videregives ikke til tredjemand. Alle oplysninger slettes senest 30 dage efter udmeldelse eller 60 dage efter manglende kontingentbetaling.

L.A. Rings Venner
CVR: 3592 3926
Kontakt: medlem@ringsvenner.dk