MedlemsPortal for L.A. Rings Venner

Når du melder dig ind i foreningen L.A. Rings Venner betaler du kontingent.

Som medlem støtter man foreningens arbejde for at etablere et permanent besøgscenter i Roskilde, hvor der fortælles om maleren L.A. Ring og bydelen Sankt Jørgensbjerg. Man modtager mails om foreningens arbejde og de arrangementer, der finder sted i løbet af året.

Sådan bliver du medlem
Tryk på Indmeldelse - udfyld felterne og betal med det samme med betalingskort. Du vil kort herefter modtage en mail med bekræftelse af betalingen.

Man kan udmelde sig af foreningen inden 30 dage efter indmeldelsen og få kontingentet refunderet minus et ekspeditionsbeløb på kr. 25. Foreningsåret er kalenderåret. Udmeldelse skal ske til: kasserer@ringsvenner.dk. Ved udmeldelse senere end de 30 dage efter indmeldelsen, refunderes kontingentet ikke.

Mere om foreningen

 

PRÆAMBEL til vedtægterne fra 2014

Sct. Jørgensbjerg er et af Roskilde bys få tilbageværende gamle kulturområder, hvor der stadig findes et bymiljø med rødder tilbage til 1700-tallet. Sct. Jørgensbjerg Kirke er en af landets ældste stenkirker tilbage fra omkring år 1000. Den er tegnet på, at der i dette område har været bebyggelse i århundreder. I dette område slog den sjællandske maler Laurits Andersen Ring sig ned i 1914, og han boede her de sidste nitten år af sit liv, hvor landsbymiljøet med dets vejrbidte og fattige indbyggere udgjorde en oplagt motivkreds for hans kompromisløse realisme.

Ring var sjællænder, født i landsbyen Ring på Næstvedegnen. Han boede siden forskellige steder på Sjælland, og byggede i 1914 hus til sin familie på toppen af Uglebjerg lige oven for Sct. Jørgensbjerg. Her boede han til sin død i 1933. Både hustruen Sigrid Kähler og L.A. Ring selv ligger begravet på Sct. Ibs Kirkegård, som tidligere hørte til Sct. Jørgensbjerg Sogn.

Lige neden for hans hus på toppen og grænsende op til hans grund lå – og ligger stadigvæk – et gammelt hus i Brøndgade 1, som Ring købte, da enken efter ejeren, en tysk murer, Spadu, døde. Til huset byggede Ring et atelier, hvor han malede en række af sine fine portrætter og genrebilleder. Mange af personerne og motiverne på hans sene billeder er hentet fra Sct. Jørgensbjerg.

Huset i Brøndgade 1 står i dag næsten uændret siden Rings tid. Ruderne er stadigvæk enkeltrudede sprossevinduer med jernbeslag. Brændeovne er varmekilden i huset, og væggene er i lerklinet bindingsværk under stråtaget. Huset er et enestående eksempel på Sct. Jørgensbjergs oprindelige bebyggelse og er ikke væsentligt moderniseret. Da husets seneste ejer – en enlig mand, der har beboet huset i de sidste ca. 40 år – nu er død, er huset sat til salg. Dette giver en enestående chance for dels at skabe L.A. Ring-infocenter, dels at bevare et af Sct. Jørgensbjergs oprindelige huse – det eneste tilbage af slagsen. Et besøg i huset kaster lys over datidens byggestil og de små forhold i mange huse. Det vil dels understøtte oplevelsen af nogle af Rings billeder, som tænkes formidlet i kopiform i centret. Dels vil det skabe forståelse for byggestil i småhuse på Rings tid, hvis man derefter går en tur på Sct. Jørgensbjerg. Huset, området og Rings motiver belyser hinanden og medvirker til en større forståelse af såvel Rings motivkreds som byggestilen og kulturmiljøets særlige karakter.

Den almennyttige forening L.A. Rings venner er stiftet med henblik på at rejse midler til at erhverve bygningen Brøndgade 1, nænsomt restaurere ejendommen og etablere et infocenter - med offentlig adgang - for L.A. Ring, den store danske maler med tilhørsforhold til flere sjællandske lokaliteter og repræsenteret i den danske kunstkanon. Bevarelsen af Rings atelier skal samtidig gøre det muligt at fremvise et originalt eksempel på den bygningskultur, som hele Sankt Jørgensbjerg-området oprindelig har været præget af, og som man i nutiden ellers kun kan opleve i museumssammenhæng. Her findes det i sit oprindelige miljø – som nabo til L.A. Rings eget hus på toppen af bjerget.

Se vedtægterne på hjemmesiden: ringsvenner.dk/om